AMS Osiguranje a.d.o. - WEBSHOP
AMS Osiguranje a.d.o. - CALL CENTAR

FAQ / Često postavljana pitanja

Na koji način dobijam polisu?

Polisa Putnog zdravstvenog osiguranja se dobija odmah nakon završetka uspešne transakcije, u 6. koraku webshop-a. Polisa i dodatne informacije za ugovarača, osiguranike i kontakt telefoni se dobijaju dvojako : putem linkova za preuzimanje na 6. koraku i kao prilozi u mejlu koji je naveden kao mejl adresa ugovarača na polisi.

Da li mogu izvršiti plaćanje uplatnicom ili web banking servisom koji imam aktivan kod moje banke?

Ne. Polisu Putnog zdravstvenog osiguranja možete platiti isključivo online, platnom karticom koja ima omogućeno plaćanje putem Interneta unosom odgovarajućih podataka na formi za autorizaciju plaćanja. Činjenica da Vam je za platnu karticu omogućen web banking, odnosno e-bank servis, ne podrazumeva da je na istoj platnoj kartici omogućeno plaćanje putem Interneta. Ukoliko niste sigurni da Vam je za platnu karticu omogućeno placanje putem Interneta morate se obratiti Vašoj banci, odnosno banci koja je izdala platnu karticu, koja će na Vaš zahtev isto omogućiti.

Kojom karticom mogu da izvršim plaćanje?

Plaćanje se može izvršiti Visa, Visa Electron, Maestro i MasterCard karticama bilo koje banke, sve dok je aktivan servis za Internet plaćanje.

Gde se na kartici nalazi broj kartice?

Kartica sadrži 16 cifara koji su naznačeni na prednjoj strani kartice podeljenih u grupe od po 4 cifre.

Šta unosim u polja mesec i godina na stranici za plaćanje?

U polja mesec i godina unose se mesec i godina isteka kartice. Oba broja se nalaze na prednjem delu kartice u formatu mm/gg(mm - mesec, gg - godina pr. 01/18 -januar 2018.god).

Da li polisu dobijam na kućnu adresu?

Polisu Putnog zdravstvenog osiguranja dobijate isključivo u elektronskom obliku (PDF dokument na mejl ugovarača osiguranja) i kao takva je validna.

Da li mogu da tražim izmenu podataka na polisi?

Da. Ukoliko nije unet ispravan podatak koji je relevantan za polisu, dovoljno je obratiti se sa ispravnim podacima, brojem polise i zahtevom za željenu korekciju na [email protected] ili telefonskim putem na besplatan broj telefona naveden u zaglavlju stranice. Korekcije polise su dozvoljene samo ukoliko polisa nije počela da važi, ali i najkasnije 3 dana od obavljanja kupovine.

Da li polisu mogu kupiti u inostranstvu?

Polisa Putnog zdravstvenog osiguranja je validna samo ukoliko je kupljena pre izlaska iz zemlje. Ukoliko je polisa kupljena u inostranstvu, kao takva nije validna.

Da li AMS Osiguranje a.d.o. čuva informacije o mojoj kartici?

Kako se kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke, podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu AMS Osiguranje a.d.o.

Da li je polisu moguće poništiti i zahtevati refundaciju sredstava?

Polisu je moguće poništiti ukoliko je došlo do nepredviđenih stanja koja klijenta sprečavaju da putuju. Više informacija u dokumentima u dnu stranice.

Da li cena na drugom koraku uključuje popust od 30%?

Da, cena je sa promotivnim popustom od 30%.

Koga mogu osigurati u polisi porodičnog Putnog zdravstvenog osiguranja?

Kod porodičnog Putnog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se roditelji i deca koja nemaju 18 godina ili ne pune 18 godina u godini početka važenja polise.

Koju zemlju je potrebno odabrati prilikom putovanja u više zemalja?

Dovoljno je odabrati poslednju zemlju u koju putujete.

Kada počinje da važi polisa Putnog zdravstvenog osiguranja?

Polisa Putnog zdravstvenog osiguranja počinje da važi istekom 24 časa datuma početka osiguranja. Datum unet u drugom koraku je početak pokrića osiguranja. Datum na polisi je uvek jedan dan manji i on se odnosi na datum početka osiguranja.

Šta da radim u slučaju nesrećnog događaja u inostranstvu u toku važenja polise "AMS Osiguranje a.d.o."?

Potrebno je pozvati brojeve telefona obezbeđene u informacijama za osiguranike u sadržaju primljenog mejla. Ukoliko su troškovi zdravstvenog lečenja manji od 100e, osiguranici plaćaju troškove i na definisan način prijavljuju štetu i zahtevaju povraćaj sredstava. Ukoliko su troškovi veći od 100e aktivira se polisa Putnog zdravstvenog osiguranja.

Koja slova i pismo mogu da koristim prilikom unosa ličnih podataka?

Prilikom unosa ličnih podataka za izradu polise, koristiti latično pismo zbog tehničke prirode aplikacije i karaktere (š,č, ć ,dž i ž).
Primer: Sasa Cubrilo Ispravno : Saša Čubrilo

Šta je Verifed By Visa i Secure Code?

Kod platnih kartica Verifed By Visa sistema omogućena je dvostepena autentifikacija. Prilikom prvog plaćanja korisnik platne kartice postavlja lozinku odnosno secure code koji služi za dvostepenu autentifikaciju prilikom plaćanja. Prilikom postavljanja prvi put, secure code se ne bira ponovo. Ukoliko nemate Secure Code, ili ne uspevate da ga generišete, kontaktirajte banku koja je izdala platnu karticu o načinu generisanja secure code-a i dvostepene autentifikacije prilikom internet plaćanja. U standardnom slučaju, korisnik odgovara na pitanje o JMBG-u vlasnika platne kartice, bira novu lozinku i zatim je ponavlja kako bi bilo izvršeno plaćanje. U svakom sledećem slučaju dovoljno je uneti prethodno odabranu lozinku.